Nasze projekty


liczba wykonanych opracowań – ok. 19 szt.

Jako przykład opracowania – instalacja wody i kanalizacji, centralnego ogrzewania, technologii kotłowni, gazu ziemnego, wentylacji mechanicznej i schładzania pomieszczeń dla pomieszczeń, w zespole budynków magazynów wysokiego składowania w Ołtarzewie – zlecający – P.P.H.U – Rembor – Tomaszów Mazowiecki.

liczba wykonanych opracowań – ok. 24 szt.

Jako przykład opracowania – instalacja wody i kanalizacji, instalacji grzewczej, wentylacji mechanicznej, schładzania powietrza oraz instalacji tryskaczowej dla wybranych lokali usługowo – handlowych w Centrum Handlowym – FOCUS PARK w Bydgoszczy – zlecający MAX INSTAL – Skierniewice.

liczba wykonanych opracowań – ok. 26 szt.

Jako przykład opracowania – instalacja wody i kanalizacji oraz centralnego ogrzewania dla pomieszczeń w budynku Anatomii Patologicznej pod potrzeby Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacyjnej w Szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi – zlecający – COMA – Łódź.

liczba wykonanych opracowań – ok. 25 szt.

Jako przykład opracowania – instalacja wody i kanalizacji oraz centralnego ogrzewania dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego – socjalnego w Piasecznie, ul. Jerozolimska 17 – zlecający – PARTNER S.C. – Łódź.

liczba wykonanych opracowań – ok. 124 szt.

Szeroka gama opracowań zarówno instalacji na zewnątrz obiektów oraz instalacji wewnętrznych: wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, technologii kotłowni lub alternatywnych źródeł ciepła, wentylacji mechanicznej pomieszczeń – w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zarówno na terenie województwa łódzkiego, jak i na obszarze całego kraju.

liczba wykonanych opracowań – ok. 7 szt.

Sieci infrastruktury podziemnej – wody, kanalizacji i gazu ziemnego. Jako przykład opracowania – sieć gazu ziemnego wraz z przyłączami dla osiedla mieszkaniowego w Łodzi, przy ul. Byszewskiej – zlecający – COWENT – Łódź / ISAN – Łódź.

Liczba wykonanych opracowań – ok. 43 szt.

Opracowania z zakresu przyłączy posesji i obiektów budowlanych, zarówno do istniejących, jak i projektowanych sieci infrastruktury podziemnej wody, kanalizacji i gazu ziemnego.

technologie kotłowni (gazowych, olejowych, na paliwo stałe) lub alternatywnych źródeł ciepła, np. pompy ciepła zarówno dla obiektów istniejących, jak i nowoprojektowanych.

liczba wykonanych opracowań – ok. 14 szt.

Jako przykład opracowania – instalacja wody i kanalizacji, centralnego ogrzewania, technologii kotłowni, gazu ziemnego, wentylacji mechanicznej i schładzania pomieszczeń dla biur, w zespole budynków magazynów wysokiego składowania w Ołtarzewie – zlecający – P.P.H.U – Rembor – Tomaszów Mazowiecki.

liczba wykonanych opracowań – ok. 3 szt.

Jako przykład opracowania – instalacja wody i kanalizacji oraz instalacja gazu ziemnego dla budynku hotelowego w Łodzi – zlecający – HOTEL DARIA w Łodzi

liczba wykonanych opracowań – ok. 7 szt.

Jako przykład opracowania – instalacja wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej dla budynku magazynowego wraz z łącznikiem – Firmy Bracia Urbanek Sp.j. – Katarzynów

liczba wykonanych opracowań – ok. 26 szt.

Jako przykład opracowania – instalacja wody, kanalizacji, instalacja grzewcza, wentylacji mechanicznej oraz schładzania powietrza dla lokali handlowych „TAKKO” – G.H. „Twierdza Kłodzko”, w centrach handlowych w Krasnym Stawie, Ostrołęce, Starogardzie Gdańskim

liczba wykonanych opracowań – ok. 22 szt.

Jako przykład opracowania – instalacja wody, kanalizacji centralnego ogrzewania oraz gazów medycznych, w budynku Zakładu Medycyny Nuklearnej przy Szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi – zlecający: Dariusz Makuch – Łódź.

liczba wykonanych opracowań – ok. 16 szt.

Jako przykład opracowania – instalacje wody, kanalizacji, węzły ciepłownicze, przyłącza wod-kan oraz wody gorącej dla zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Rembertowie, przy ul. Frontowej – zlecający: „Biprowłók Sp. z o.o.” – Łódź

liczba wykonanych opracowań – ok. 60 szt.

Szeroka gama opracowań zarówno instalacji na zewnątrz obiektów oraz instalacji wewnętrznych: wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, technologii kotłowni lub alternatywnych źródeł ciepła, wentylacji mechanicznej pomieszczeń – w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zarówno na terenie województwa łódzkiego, jak i na obszarze całego kraju.

liczba wykonanych opracowań – ok. 8 szt.

Sieci infrastruktury podziemnej – wody, kanalizacji i gazu ziemnego. Jako przykład opracowania – odcinek sieci wodociągowej w ulicy Sienkiewicza – Prostokątna – Prusa w Łasku – zlecający: „Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” w Łasku

liczba wykonanych opracowań – ok. 26 szt.

Opracowania z zakresu przyłączy posesji i obiektów budowlanych, zarówno do istniejących, jak i projektowanych sieci infrastruktury podziemnej: wody, kanalizacji, gazu ziemnego oraz sieci wody gorącej zasilającej węzły ciepłownicze c.o. – c.w.u.

Technologie kotłowni (gazowych, olejowych, na paliwo stałe), węzłów ciepłowniczych c.o. – c.w.u., lub alternatywnych źródeł ciepła, np. pompy ciepła zarówno dla obiektów istniejących, jak i nowoprojektowanych.

liczba wykonanych opracowań – ok. 7 szt.

Jako przykład opracowania – instalacja wody, kanalizacji, zasilania wewnętrznych hydrantów p.poż. w budynku MODGiK – Łódź, ul. Traugutta – zlecający” „Biprowłók Sp. z o.o.” – Łódź

liczba wykonanych opracowań – ok. 2 szt.

Jako przykład opracowania – instalacja wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania oraz wentylacji pomieszczeń dla potrzeb przebudowy istniejącego budynku szpitala na hotel z pasażem usługowo – handlowym i garażem – Łódź, ul. Łagiewnicka 36 / Ceglana 19 – zlecający: FINAL Sp. z o.o. – Łódź

liczba wykonanych opracowań – ok. 33 szt.

Jako przykład opracowania – instalacja wentylacji, klimatyzacji i sprężonego powietrza w hali produkcyjnej oraz w hali magazynowej Firmy P.P.H.U. FOL-POL w Kutnie – zlecający: „ATG – STUDIO” – Łódź

liczba wykonanych opracowań – ok. 21 szt.

Jako przykład opracowania – instalacje wody, kanalizacji, instalacja grzewcza, wentylacji mechanicznej oraz schładzania powietrza w pawilonie handlowym w Strykowie, przy ul. Targowej – zlecający: „ARCHITEKT – RADOSŁAW GUZOWSKI”

liczba wykonanych opracowań – ok. 25 szt.

Jako przykład opracowania – instalacje wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, projekt węzła cieplnego oraz projekty przyłączy dla budynku przedszkola i żłobka w Warszawie, przy ul. Muszlowej – zlecający: „B.P. Partner” – Łódź

liczba wykonanych opracowań – ok. 31 szt.

Jako przykład opracowania – instalacje wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz projekty przyłączy dla budynku mieszkalnego – wielorodzinnego w Łodzi, przy ul. Widzewskiej – zlecający: „CZEKALSKI – SFERA ARCHITEKTURY” – Łódź

liczba wykonanych opracowań – ok. 79 szt.

Szeroka gama opracowań zarówno instalacji na zewnątrz obiektów oraz instalacji wewnętrznych: wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, technologii kotłowni lub alternatywnych źródeł ciepła, wentylacji mechanicznej pomieszczeń – w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zarówno na terenie województwa łódzkiego, jak i na obszarze całego kraju.

liczba wykonanych opracowań – ok. 4 szt.

Sieci infrastruktury podziemnej – wody, kanalizacji i gazu ziemnego. Jako przykład opracowania – odcinek sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinku ulicy Centralnej w Łodzi wraz z przyłączami do terenu posesji – zlecający: „CZEKALSKI – SFERA ARCHITEKTURY” – Łódź

liczba wykonanych opracowań – ok. 69 szt.

Opracowania z zakresu przyłączy posesji i obiektów budowlanych, zarówno do istniejących, jak i projektowanych sieci infrastruktury podziemnej: wody, kanalizacji, gazu ziemnego oraz sieci wody gorącej zasilającej węzły ciepłownicze c.o. – c.w.u.

liczba wykonanych opracowań – ok. 7 szt.

Technologie kotłowni (gazowych, olejowych, na paliwo stałe), węzłów ciepłowniczych c.o. – c.w.u., lub alternatywnych źródeł ciepła, np. pompy ciepła zarówno dla obiektów istniejących, jak i nowoprojektowanych. Jako przykład opracowania – kotłownie gazowe dla budynków mieszkalnych – wielorodzinnych w Łodzi, przy ul. Odrzańskiej nr 26, 26A, 28, 32 i 32A – zlecający: „DARIUSZ MAKUCH – PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE” – Łódź

liczba wykonanych opracowań – ok. 18 szt.

Jako przykład opracowania – instalacja wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń biurowych w budynku magazynowym Firmy DHL w Łodzi, przy ul. Dostawczej – zlecający: „P.P.U.H. REMBOR” – Tomaszów Mazowiecki

………………………………………..

liczba wykonanych opracowań – ok. 10 szt.

Jako przykład opracowania – instalacja wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz centralnego ogrzewania wraz technologią kotłowni olejowej dla hali magazynowej z częścią biurową Firmy PROEKO w Konstantynowie Łódzkim– zlecający: „AQUA – PROJEKT S.C.” – Łódź

liczba wykonanych opracowań – ok. 7 szt.

Jako przykład opracowania – instalacje wody, kanalizacji, instalacja grzewcza, wentylacji mechanicznej oraz schładzania powietrza w pawilonie handlowym w Poddębicach, przy ul. Wisniowej – zlecający: „IGD PROJEKT” – Łódź

liczba wykonanych opracowań – ok. 10 szt.

Jako przykład opracowania – instalacje wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, dla budynku przychodni zdrowia w Łodzi, przy ul. Maratońskiej – zlecający: „DARIUSZ MAKUCH – PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE” – Łódź

liczba wykonanych opracowań – ok. 5 szt.

Jako przykład opracowania – instalacje wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, oraz projekty przyłączy dla zespołu budynków mieszkalnego – jenorodzinnych w zabudowie szeregowej w Łodzi, przy ul. Jasia i Małgosi – zlecający – Pan Marcin Stankiewicz – architekt

liczba wykonanych opracowań – ok. 25 szt.

Szeroka gama opracowań zarówno instalacji na zewnątrz obiektów oraz instalacji wewnętrznych: wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, technologii kotłowni lub alternatywnych źródeł ciepła, wentylacji mechanicznej pomieszczeń – w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zarówno na terenie województwa łódzkiego, jak i na obszarze całego kraju.

liczba wykonanych opracowań – ok. 7 szt.

Sieci infrastruktury podziemnej – wody, kanalizacji i gazu ziemnego. Jako przykład opracowania – odcinek wodociągu przesyłowego DN225 wraz pompownią wody w miejscowości Wola Łaska – Mauryca – zlecający: „MPWiK Sp. z o.o.” – Łask

liczba wykonanych opracowań – ok. 15 szt.

Opracowania z zakresu przyłączy posesji i obiektów budowlanych, zarówno do istniejących, jak i projektowanych sieci infrastruktury podziemnej: wody, kanalizacji, gazu ziemnego oraz sieci wody gorącej zasilającej węzły ciepłownicze c.o. – c.w.u.

liczba wykonanych opracowań – ok. 1 szt.

Technologie kotłowni (gazowych, olejowych, na paliwo stałe), węzłów ciepłowniczych c.o. – c.w.u., lub alternatywnych źródeł ciepła, np. pompy ciepła zarówno dla obiektów istniejących, jak i nowoprojektowanych. Jako przykład opracowania – projekt kompaktowego węzła cieplnego dla budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim – zlecający: „ARCHI – PROJEKT” – Nowa Gadka, k. Łodzi

liczba wykonanych opracowań – ok. 27 szt.

Jako przykład opracowania – wewnętrzna instalacja gazu ziemnego średniego i niskiego ciśnienia dla potrzeb zasilania urządzeń technologicznych w Zakładzie Wykańczalni Dzianin Firmy BOWI – STYL w Łodzi – zlecający: „FILAR S.C.” – Łódź

liczba wykonanych opracowań – ok. 13 szt.

Jako przykład opracowania – instalacje wody, kanalizacji, instalacja grzewcza, wentylacji mechanicznej oraz schładzania powietrza w pawilonie handlowo – usługowym w Łodzi, przy ul. Rzgowskiej nr 76 – zlecający: „FILAR S.C” – Łódź

liczba wykonanych opracowań – ok. 24 szt.

Jako przykład opracowania – instalacje wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, drenażu opaskowego, instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej – w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim – zlecający: „ARCHI – PROJEKT” – Nowa Gadka

liczba wykonanych opracowań – ok. 18 szt.

Jako przykład opracowania – instalacje wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej garażu – dla budynku wielorodzinnego w Łodzi, przy ul. Curie – Skłodowskiej nr 26 – zlecający: „MAXBUD – DEVELOPMENT LINDNER SP.J.” – Łódź

liczba wykonanych opracowań – ok. 65 szt.

Szeroka gama opracowań zarówno instalacji na zewnątrz obiektów oraz instalacji wewnętrznych: wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, technologii kotłowni lub alternatywnych źródeł ciepła, wentylacji mechanicznej pomieszczeń – w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zarówno na terenie województwa łódzkiego, jak i na obszarze całego kraju.

liczba wykonanych opracowań – ok. 26 szt.

Sieci infrastruktury podziemnej – wody, kanalizacji i gazu ziemnego. Jako przykład opracowania – odcinki sieci wodociągowej DN110 i DN63 wraz z przyłączami oraz odcinki sieci kanalizacji sanitarnej DN200 wraz z przyłączami w ul. Prostokątnej i 1-go Maja w Łasku – zlecający: „MPWiK Sp. z o.o.” – Łask

liczba wykonanych opracowań – ok. 81 szt.

Opracowania z zakresu przyłączy posesji i obiektów budowlanych, zarówno do istniejących, jak i projektowanych sieci infrastruktury podziemnej: wody, kanalizacji, gazu ziemnego oraz sieci wody gorącej zasilającej węzły ciepłownicze c.o. – c.w.u.

liczba wykonanych opracowań – ok. 3 szt.

Technologie kotłowni (gazowych, olejowych, na paliwo stałe), węzłów ciepłowniczych c.o. – c.w.u., lub alternatywnych źródeł ciepła, np. pompy ciepła zarówno dla obiektów istniejących, jak i nowoprojektowanych. Jako przykład opracowania – projekt technologiczny kotłowni na paliwo stałe, o mocy cieplnej 300kW dla budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Klwowie – zlecający: Urząd Gminy Klwów

liczba wykonanych opracowań – ok. 7 szt.

Jako przykład opracowania – projekt instalacji wody, kanalizacji oraz centralnego ogrzewania w budynku biurowym Firmy Greek Trade Sp. z o.o. w Porszewicach – zlecający: „FILAR S.C” – Łódź

liczba wykonanych opracowań – ok. 1 szt.

Jako przykład opracowania – projekt instalacji wody, kanalizacji oraz centralnego ogrzewania w budynku Domu Aktora przy Teatrze Wielkim w Łodzi – zlecający: „FILAR S.C” – Łódź

liczba wykonanych opracowań – ok. 8 szt.

Jako przykład opracowania – zewnętrzne i wewnętrzne instalacje wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i technologicznej oraz instalacja grzewcza dla budynku produkcyjno – magazynowego Firmy TEXTON S.A. w Zgierzu – zlecający: „FILAR S.C.” – Łódź

liczba wykonanych opracowań – ok. 10 szt.

Jako przykład opracowania – przyłącza wod-kan, zewnętrzne i wewnętrzne instalacje wody, kanalizacji, instalacja grzewcza, wentylacji mechanicznej oraz schładzania powietrza w pawilonie handlowo – usługowym w Łodzi, przy ul. Paradnej dla Jeronimo Martins Polska S.A. – zlecający: „FILAR S.C” – Łódź

liczba wykonanych opracowań – ok. 10 szt.

Jako przykład opracowania – przyłącza wod-kan, zewnętrzne i wewnętrzne instalacje wody, kanalizacji, instalacja grzewcza, instalacja gazu ziemnego, kotłownia gazowa, instalacja wentylacji mechanicznej oraz schładzania powietrza dla budynku przedszkola i żłobka przy Wieliszewskim Centrum Integracji Społecznej w Wieliszewie – zlecający: „B.P.B. PARTNER” – Łódź

liczba wykonanych opracowań – ok. 9 szt.

Jako przykład opracowania – zewnętrzne i wewnętrzne instalacje wody, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania – dla zespołu budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej w Łodzi, przy ul. Pustynnej nr 11 – zlecający: „FILAR S.C” – Łódź

liczba wykonanych opracowań – ok. 14 szt.

Szeroka gama opracowań zarówno instalacji na zewnątrz obiektów oraz instalacji wewnętrznych: wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, technologii kotłowni lub alternatywnych źródeł ciepła, wentylacji mechanicznej pomieszczeń – w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zarówno na terenie województwa łódzkiego, jak i na obszarze całego kraju.

liczba wykonanych opracowań – ok. 21 szt.

Sieci infrastruktury podziemnej – wody, kanalizacji i gazu ziemnego. Jako przykład opracowania – odcinek sieci kanalizacji sanitarnej DN200 wraz z przyłączami w miejscowości Wronowice, gmina Łask– zlecający: „GMINA ŁASK” – Łask

liczba wykonanych opracowań – ok. 29 szt.

Opracowania z zakresu przyłączy posesji i obiektów budowlanych, zarówno do istniejących, jak i projektowanych sieci infrastruktury podziemnej: wody, kanalizacji, gazu ziemnego oraz sieci wody gorącej zasilającej węzły ciepłownicze c.o. – c.w.u.

liczba wykonanych opracowań – ok. 6 szt.

Technologie kotłowni (gazowych, olejowych, na paliwo stałe), węzłów ciepłowniczych c.o. – c.w.u., lub alternatywnych źródeł ciepła, np. pompy ciepła zarówno dla obiektów istniejących, jak i nowoprojektowanych. Jako przykład opracowania – projekt instalacji gazu ziemnego oraz kotłowni gazowej dla budynku mieszkalnego – wielorodzinnego w Łasku, przy ul. Jana Pawła II nr 17 – zlecający: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jana Pawła II nr 17 w Łasku

liczba wykonanych opracowań – ok. 4 szt.

Jako przykład opracowania – projekt instalacji wody i kanalizacji dla budynku biurowo – socjalnego w Tymiance nr 65, gmina Stryków – zlecający: „FILAR S.C” – Łódź

liczba wykonanych opracowań – ok. 3 szt.

Jako przykład opracowania – projekt przebudowy instalacji odprowadzania ścieków bytowo – gospodarczych z budynku Ośrodka Szkoleniowego NBP w Zalesiu Górnym – zlecający: „ARCHI – PROJEKT” – Nowa Gadka

liczba wykonanych opracowań – ok. 12 szt.

Jako przykład opracowania – zewnętrzne i wewnętrzne instalacje wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacja grzewcza oraz instalacja gazu ziemnego dla budynku produkcyjnego Firmy P.U.H.P JANZA w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Placydowskiej – zlecający: „FILAR S.C.” – Łódź

liczba wykonanych opracowań – ok. 10 szt.

Jako przykład opracowania – zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazu ziemnego dla potrzeb zasilania kotłowni gazowych w Halach Obsługi Logistycznej w Wólce Kosowskiej, dla GD2 Sp. z o.o. – zlecający: „PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY BUDOWLANEJ – URSZULA BIERNAT” – Łódź

liczba wykonanych opracowań – ok. 12 szt.

Jako przykład opracowania – zewnętrzne i wewnętrzne instalacje wody, kanalizacji oraz instalacja grzewcza dla budynku Przychodni Zdrowia Centrum Medycznego „Medyceusz” w Łodzi, przy ul. Limanowskiego nr 47 – zlecający: CENTRA MEDYCZNE MEDYCEUSZ Sp. z o.o. „ – Konstantynów Łódzki

liczba wykonanych opracowań – ok. 17 szt.

Jako przykład opracowania – zewnętrzne i wewnętrzne instalacje wody, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania – dla budynku wielorodzinnego przy ul. Czeremoskiej nr 4 w Łodzi – zlecający: „ACH – ANDRZEJ CHOLAK – „PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE” – Łódź

liczba wykonanych opracowań – ok. 71 szt.

Szeroka gama opracowań zarówno instalacji na zewnątrz obiektów oraz instalacji wewnętrznych: wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, technologii kotłowni lub alternatywnych źródeł ciepła, wentylacji mechanicznej pomieszczeń – w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zarówno na terenie województwa łódzkiego, jak i na obszarze całego kraju.

liczba wykonanych opracowań – ok. 22 szt.

Sieci infrastruktury podziemnej – wody, kanalizacji i gazu ziemnego. Jako przykład opracowania – odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Teodory, Rokitnica, Aleksandrówek, gmina Łask– zlecający: „GMINA ŁASK” – Łask

liczba wykonanych opracowań – ok. 41 szt.

Opracowania z zakresu przyłączy posesji i obiektów budowlanych, zarówno do istniejących, jak i projektowanych sieci infrastruktury podziemnej: wody, kanalizacji, gazu ziemnego oraz sieci wody gorącej zasilającej węzły ciepłownicze c.o. – c.w.u.

liczba wykonanych opracowań – ok. 4 szt.

Technologie kotłowni (gazowych, olejowych, na paliwo stałe), węzłów ciepłowniczych c.o. – c.w.u., lub alternatywnych źródeł ciepła, np. pompy ciepła zarówno dla obiektów istniejących, jak i nowoprojektowanych. Jako przykład opracowania – projekt kotłowni gazowych dla kompleksowego opracowania projektowanego budynku produkcyjno – magazynowego Firmy JOYFOOD PRODUKCJA Sp. z o.o. w Łodzi, przy ul. Stokowskiej – zlecający: „FILAR S.C.” – Łódź

liczba wykonanych opracowań – ok. 5 szt.

Jako przykład opracowania – projekt instalacji wody, kanalizacji oraz instalacji gazu dla budynku biurowego – siedziby Firmy JHM DEVELOPMENT S.A. w Skierniewicach, przy ul. Unii Europejskiej – zlecający: „VENTRA Sp. z o.o.” – Łódź, ul. Lipowa


OBIEKTY

znając zamierzenie inwestycyjne określamy czynniki niezbędne do jego realizacji

STRUKTURA

analizujemy strukturę przedsięwzięcia i określamy nasz plan działania

PROJEKT

wykonujemy niezbędne opracowania i uzyskujemy niezbędne pozwolenia

  • Ponad tysiąc opracowań projektowanych, tylko w ciągu ostatniej dekady
  • Różnorodność opracowań i branż
  • Skuteczna metodyka działań