Oferta

Poznaj naszą ofertę

Nasza oferta współpracy dedykowana jest zarówno dla inwestorów, wykonawców, jak i osób z branży projektowej – architektów, konstruktorów, elektryków i inżynierów sanitarnych. Podejmujemy się działań zarówno na rynku lokalnym – łódzkim, jak i na terenie całego kraju.

Uczestniczymy na każdym etapie procesu inwestycyjnego począwszy od propozycji – koncepcji, poprzez wykonanie kompletnych opracowań projektów budowlanych i wykonawczych, aż do uzyskania niezbędnych pozwoleń. Jako projektanci prowadzimy niezbędny nadzór nad wykonywanymi pracami podczas realizacji inwestycji. Wynikami naszej pracy, jest szeroka gama opracowań projektowych z zakresu branży sanitarnej.

Zapraszamy do współpracy w projektowaniu i realizacji, w szczególności:

 • wewnętrznych instalacji sanitarnych
 • zewnętrznych instalacji sanitarnych
 • przyłączy obiektów do zewnętrznych sieci infrastruktury
 • sieci miejskich i lokalnych
 • obiektów i urządzeń technologicznych

 

Zapraszamy

Zespół projektowy

Nasza oferta

 • sieci wodociągowe
 • sieci kanalizacyjne
 • sieci gazowe
 • sieci cieplne
 • przyłącza wodociągowe
 • przyłącza kanalizacyjne
 • przyłącza gazowe
 • przyłącza ciepła

-projekty wewnętrznych instalacji wody i kanalizacji w budynkach i na terenie zewnętrznym obiektów, w szczególności:

 • instalacji wody zimnej i ciepłej
 • instalacji wody technologicznej
 • instalacji zasilania hydrantów
 • instalacji zabezpieczenia pożarowego budynków
 • instalacji kanalizacji sanitarnej
 • instalacji kanalizacji ogólnospławnej
 • instalacji kanalizacji deszczowej
 • instalacji kanalizacji technologicznej

-projekty instalacji centralnego ogrzewania

 • ogrzewanie grzejnikowe
 • ogrzewanie płaszczyznowe

-projekty instalacji ciepła technologicznego

-projekty instalacji grzewczych innych niż oparte na przygotowanym centralnie czynniku grzewczym:

 • ogrzewanie promiennikowe – promienniki
 • ogrzewanie elektryczne – grzejnikowe
 • ogrzewanie elektryczne – płaszczyznowe – maty grzewcze

-obliczanie mocy i zapotrzebowania na ciepło

 • projekty kotłowni gazowych
 • projekty kotłowni olejowych
 • projekty kotłowni na paliwo stałe
 • projekty węzłów cieplnych
 • projekty systemów solarnych
 • projekty źródeł ciepła opartych na pompach ciepła

-projekty instalacji gazu ziemnego w budynkach i na terenie zewnętrznym obiektów

-projekty instalacji gazów cięższych od powietrza

 • instalacje LPG
 • instalacje propanu

-projekty instalacji zbiornikowych gazów

-projekty instalacji zbiornikowych olejów opałowych

-Projekty instalacji wentylacji mechanicznej w budynkach

 • instalacje wentylacji bytowej
 • instalacje wentylacji sanitarnej
 • instalacje wentylacji technologicznej
 • instalacje wentylacji pożarowej i oddymiania

-projekty instalacji schładzania pomieszczeń

 • z centralnym przygotowaniem chłodu
 • klimatyzatory ścienne, sufitowe, kanałowe
 • systemy MULTI – SPLIT
 • systemy VRF

projekty instalacji klimatyzacji precyzyjnej

projekty instalacji sprężonego powietrza dla potrzeb technologii obiektów przemysłowych i usług medycznych

projekty instalacji gazów medycznych: tlenu, azotu, próżni, sprężonego powietrza

opracowania operatów wodno – prawnych w zakresie odprowadzenia wód oczyszczonych lub podczyszczonych do środowiska naturalnego

 • kosztorysy inwestorskie
 • przedmiary robót
 • analizy ekonomiczne dla zamierzeń inwestycyjnych
 • analizy dla potrzeb postępowań sądowych i przedsądowych

przeglądy okresowe obiektów budowalnych niezbędne dla utrzymania ich we właściwym stanie technicznym – w zakresie instalacji sanitarnych

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy serdecznie do współpracy zarówno potencjalnych inwestorów, wykonawców, jak i osoby z branży projektowej.